• Lappuse 1 no 1
  • 1
Forums » uCoz sistēma » Vizuālie skripti » Mini čata izskats v3
Mini čata izskats v3
DalVeR
Datums: Piektdiena, 21.08.2015, 15:51 | Ziņa # 1
Grupa: Bloķēts
Foruma posti: 24
Reputācija: 12


1. Dodies: CP -> Customize design -> Tag board -> Appearence of entries -> kur doto aizstājam ar šo kodu:

Code
<?if($CUSTOM2$='active')?>     
<div class="msg">     
<div class="sb$PARITY$ comm_id$USER_ID$">     
<div class="chatBubbles">     
<div id="av$USER_ID$" class="cBubbleLeft"><span></span><div class="av"><a href="$PROFILE_URL$"><img src="$CUSTOM1$" alt="$USERNAME$" width="28" /></a></div></div>     
<div id="ms$USER_ID$" class="chatRight">     
<div class="us"><div class="pdvr"><span class="l_it"><a href="javascript:otbet('$USERNAME$')" class="otbv">Atbildēt</a> |</span> <?if($DATE$='Šodien')?>$TIME$<?else?>$DATE$ | $TIME$<?endif?></div>     
<a href="$PROFILE_URL$" class="us_name">$USERNAME$</a>     
</div>     
<div class="chatInner" <?if($NUMBER$='1')?> id="c_one"<?endif?>>$MESSAGE$</div>     
</div>     
<div id="av$USER_ID$" class="cBubbleRight" align="right"><span></span><div class="av"><a href="$PROFILE_URL$"><img src="$CUSTOM1$" alt="$USERNAME$" /></a></div></div>     
</div>     
</div>     
</div>     
<?endif?>


2. Dodies: CP -> Customize design -> Tag board -> Form for adding new messages -> kur doto aizstājam ar šo kodu:

Code
<input type="hidden" name="custom1" class="mchat" id="mchatC1F" value="/images/noavatar.gif" />     
<input type="hidden" name="custom2" value="active" />     
<div align="left"><input type="text" name="mcmessage" class="mchat" id="mchatMsgF" maxlength="500" autocomplete="off" placeholder="Ziņa..." /></div>     
<input type="submit" onclick="messages();setTimeout(function(){messages()},500)" value="Sūtīt" class="mchat2" id="mchatBtn" />     
<input type="hidden" name="email" value="1@yraaa.ru">     
<input style="display:none;" id="mchatAjax" type="button" value="Sūtīt" class="mchat2" disabled />


3. Dodies: CP -> Customize design -> Global blocks -> Bottom part of the website -> kur ievietojam šo kodu:

Code
<script type="text/javascript" src="/chat_files/cookies.js"></script>     
<?if($USER_AGENT$='firefox' || $USER_AGENT$='opera')?><script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script><?endif?>     
<script type="text/javascript" src="/chat_files/jquery.jscrollpane.js"></script>     
<script type="text/javascript" src="/chat_files/jquery.mousewheel.js"></script>     
<script type="text/javascript">jQuery(function() {jQuery('#wrapper2').jScrollPane({hideFocus:true});})</script>     
<div class="chat_over"<?if($USER_AGENT_PDA$)?> style="display:none"<?endif?>>     
<?if($USER_LOGGED_IN$)?><div id="sound_chat"><div class="sound_on" onclick="sound_off()"><span class="hm hs">Izslēgt skaņu</span> </div><div class="sound_off" onclick="sound_on()"><span class="hm hs">Ieslēgt skaņu</span> </div></div><?endif?>     
<div id="rules_chat"><span class="hm">Čata noteikumi</span><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="open_rules()"></a></div>     
<?if($GROUP_ID$="4" or $GROUP_ID$="3")?><div id="setting_chat"><span class="hm">Pārvaldīt ziņojumus</span><a href="javascript://" rel="nofollow" onclick="window.open('/mchat/0-1','mchatCtrl','scrollbars=1,width=550,height=550,left=0,top=0');return false;"></a></div><?endif?>     
<?if($MODULE_ID$!='forum')?><div id="online_counter" onclick="open_oline_list()"><span class="hm">Tiešsaistē lietotāji</span><span id="onlCount"></span></div><?endif?>     
<div id="bottom_chat" onclick="hide_chat()"><span>−</span>Čats</div><div id="top_chat" onclick="show_chat()"><span>+</span>Čats</div>     
<div id="cht" onclick="show_chat()"><div class="ngd"><div id="wrapper2" class="scroll-pane"><div id="scroller" class="comm"></div></div></div>     
<?if($USER_LOGGED_IN$)?>     
<!--smiles-->     
<?if($GROUP_ID$='1_000' || $GROUP_ID$='2_000' || $GROUP_ID$='255_000')?><?else?>     
<div class="smile_in">     
<div class="ch_sml">     
<div class="ch_smlin">     
<img src="/smiles/smile.gif" onclick="smiles(':)')" alt="" />     
<img src="/smiles/wink.gif" onclick="smiles(';)')" alt="" />     
<img src="/smiles/laugh.gif" onclick="smiles(':D')" alt="" />     
<img src="/smiles/cool.gif" onclick="smiles('B)')" alt="" />     
<img src="/smiles/sad.gif" onclick="smiles(':(')" alt="" />     
<img src="/smiles/cry.gif" onclick="smiles(':cry:')" alt="" />     
<img src="/smiles/care.gif" onclick="smiles('^_^')" alt="" />     
<img src="/smiles/tease.gif" onclick="smiles(':p')" alt="" />     
<img src="/smiles/shock.gif" onclick="smiles('%)')" alt="" />     
<img src="/smiles/angel.gif" onclick="smiles('0:)')" alt="" />     
<img src="/smiles/eye.gif" onclick="smiles(':eye:')" alt="" />     
<img src="/smiles/angry.gif" onclick="smiles('>(')" alt="" />     
<img src="/smiles/fools.gif" onclick="smiles(':fools:')" alt="" />     
<img src="/smiles/please.gif" onclick="smiles(':please:')" alt="" />     
<img src="/smiles/desman.gif" onclick="smiles(':des:')" alt="" />     
<img src="/smiles/xd.gif" onclick="smiles(':xD:')" alt="" />     
<img src="/smiles/like.gif" onclick="smiles(':like:')" alt="" />     
<img src="/smiles/unlike.gif" onclick="smiles(':unlike:')" alt="" />     
<img src="/smiles/ok.gif" onclick="smiles(':ok:')" alt="" />     
<img src="/smiles/peace.gif" onclick="smiles(':peace:')" alt="" />     
<img src="/smiles/clups.gif" onclick="smiles(':clups:')" alt="" />     
</div></div>     
<span> </span></div>     
<?endif?>     
<?endif?>     
<div class="chtt"><?if(!$USER_LOGGED_IN$)?><div class="clkg"><a href="$LOGIN_LINK$">Nepieciešams autorizēties</a></div><?else?>$CHAT_BOX$<?endif?></div></div>     
<div id="c_one_clon">0</div><div id="c_tell"></div>     
</div>     
<div id="onlCountDate">$ONLINE_COUNTER$</div>     
<script type="text/javascript">     
$('#onlCount').html($('#onl1 b').html())     
function open_oline_list() {new _uWnd('UserList','Pašlaik tiešsaistē',240, 152,{modal:1,autosize:0,resize:0,notaskbar:1,fadetype:1,fadespeed:500,fadeclosetype:1,fadeclosespeed:500,align:'left'},'<fieldset class="sortUserlist"><legend>Statistika:</legend><div>$ONLINE_COUNTER$</div></fieldset>')}     
function open_rules() {new _uWnd('UserList','Čata noteikumi',330, 190,{modal:1,autosize:0,resize:0,notaskbar:1,fadetype:1,fadespeed:500,fadeclosetype:1,fadeclosespeed:500,align:'left'},'<p><b>Čata aizliegts:</b></p><ul><li>spams;</li><li>mats;</li><li>Seksuāli uzmakties vai draudēt reālajā;</li><li>citu majaslapu reklamēšana;</li><li>Aizvainot vai noniecināt citus lietotājus.</li></ul>')}     
var wActive = '1';     
$(window).blur(function() {wActive = '0'});     
$(window).focus(function() {wActive = '1'});     
function otbet(xt) {$('#mchatMsgF').val(''+xt+', ');$('#mchatMsgF').focus()}     
function smiles(tx) {     
$('#mchatMsgF').val($('#mchatMsgF').val()+' '+tx+' ')     
$('#mchatMsgF').focus()     
}     
function show_chat() {     
$('.chat_over').animate({bottom:'20px'},200)     
$('#top_chat').fadeOut(200,function(){$('#bottom_chat').fadeIn(200)})     
setCookie('chat', '1', 10, "/")}     
function hide_chat() {     
$('.chat_over').animate({bottom:'-182px'},200)     
$('#bottom_chat').fadeOut(200,function(){$('#top_chat').fadeIn(200)})     
setCookie('chat', '0', 10, "/")}     
function show_profile(nmm) {     
document.location.href='/index/8-'+nmm     
}     
function sound_on() {     
$('.sound_off').fadeOut(200, function(){$('.sound_on').fadeIn(200)});setCookie('musics', 'on', 10, "/")     
}     
function sound_off() {     
$('.sound_on').fadeOut(200, function(){$('.sound_off').fadeIn(200)});setCookie('musics', 'off', 10, "/")     
}     
musics = getCookie('musics')     
if(musics == 'off') {$('.sound_off').show();$('.sound_on').hide()}     
function messages() {     
$.get('/mchat/', function(dt){     
if(wActive==1) {     
<?if($USER_LOGGED_IN$)?><?if($GROUP_ID$!='1_000' || $GROUP_ID$!='2_000' || $GROUP_ID$!='255_000')?>if($('#c_one_clon').html() != $('#c_one', dt).html() && $('#c_one_clon').html() != '0' && $('#c_one_clon').html() != '' && getCookie('musics') != 'off') {$('#c_tell').html('<audio src="/chat_files/n.mp3" autoplay></audio>');setTimeout(function(){$('#c_tell').html('')},2000)}<?endif?><?endif?>     
}     
setTimeout(function(){$('#c_one_clon').html($('#c_one', dt).html());$('.message_fadein').eq(0).slideDown(200);},2100)     
$('#scroller').html($('div.msg', dt).after());     
setTimeout(function(){$('.message_fadein').fadeIn(200);$('#wrapper2').fadeIn(200);jQuery('#wrapper2').jScrollPane();},200)     
$('.comm_id$USER_ID$').addClass('myBubble');$('.comm_id$USER_ID$ .l_it').hide();     
});     
$('#mchatC1F').val('<?if($USER_AVATAR_URL$)?>$USER_AVATAR_URL$<?else?>/chat_files/noavatar.gif<?endif?>')     
setTimeout(function(){messages()},20000)     
$('.message_fadein').eq(0).slideDown(200);     
}     
messages();     
chtcc = getCookie('chat');     
if(chtcc == '1') {$('.chat_over').css('bottom', '20px');$('#top_chat').hide();$('#bottom_chat').show()}     
$('.chat_over').mouseover(function(){     
document.onmousewheel = function (e) {e.preventDefault();}     
})     
$('.chat_over').mouseout(function(){document.onmousewheel = ''})     
</script>


4. CSS beigās:

Code
.chat_over{background:rgba(0,0,0,.6);right:20px;position:fixed;padding:0;padding-top:0;z-index:9999;bottom:-182px;text-align:center;font-size:13px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.3)}            
.chat_over *{outline:none}            
.chat_over .jspTrack{height:160px!important}            
.chat_over,.ch_sml,.ch_smlin,.uuslugi,.new_comment_error,.forum_get,.comment_answer_button a,.quoteMessage,.premium .prc,.siteRate,.siteRate div,.sb1,.sb2,.chatRight,.gChat,.gChat:hover,.over_ind,.ind,.info_signs,.column_1,.column_c,.column_2,.jspDrag{-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}            
.smile_in,.ch_smlin img,.sound_on,.sound_off,#setting_chat a,#rules_chat a,#sound_chat div,.hm,.ch_sml,.jspDrag{transition:all linear .1s;-moz-transition:all linear .1s;-webkit-transition:all linear .1s;-o-transition:all linear .1s}            
.comm .us{color:#646464;font-size:10px;margin-top:-2px;padding:0}            
.comm .us a{text-decoration:none}            
.comm .us .us_name{color:#646464}            
.comm .av{margin-right:10px;width:28px;height:28px;overflow:hidden;-webkit-border-radius:50px;-moz-border-radius:50px;border-radius:50px}            
.comm .av img{width:28px;height:28px;object-fit:cover;-webkit-border-radius:250px;-moz-border-radius:250px;border-radius:250px}            
.comm .chatInner{width:222px;overflow:hidden;margin-bottom:2px}            
.cerr{float:right;padding:7px;padding-right:20px}            
.hm{visibility:hidden;position:absolute;height:0;margin-top:-10px;overflow:hidden;opacity:0;top:-34px;right:0;background:rgba(0,0,0,.8);  
padding:5px 10px;color:#fff;font-size:11px;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}            
#online_counter:hover span,#rules_chat:hover span,#setting_chat:hover span,.sound_on:hover span,.sound_off:hover span{opacity:1;height:auto;margin-top:0;visibility:visible}            
#c_one_clon,#c_tell{position:absolute;top:-1500px;right:-15000px}            
#setting_chat a,#rules_chat a,#sound_chat div{width:16px;height:16px;  
display:inline-block;opacity:.5;cursor:pointer}            
#setting_chat a:hover,#rules_chat a:hover,#sound_chat div:hover{opacity:.9}            
#setting_chat,#rules_chat,#sound_chat{float:right;margin-right:10px;margin-top:8px}            
#setting_chat a{background:url(/chat_files/chat-sprite.png) 0 -23px no-repeat}            
#rules_chat a{background:url(/chat_files/chat-sprite.png) -39px -21px no-repeat}            
#sound_chat .sound_on{background:url(/chat_files/chat-sprite.png) -19px -21px no-repeat}            
#sound_chat .sound_off{background:url(/chat_files/chat-sprite.png) -19px -35px no-repeat;display:none}            
#online_counter{float:right;color:#FFF;margin-top:4px;margin-right:8px;padding:4px;padding-left:16px;background:url(/chat_files/chat-sprite.png) -32px 3px no-repeat;  
cursor:pointer;font-size:13px}            
#bottom_chat span,#top_chat span{display:inline-block;width:17px}            
#bottom_chat,#top_chat{text-align:left;padding:8px 12px;color:#FFF;cursor:pointer;font-size:13px}            
#bottom_chat,.chtt iframe{display:none}            
.ngd{background:#fff;padding:10px;cursor:default}            
.jspContainer{background:none!important}            
.pdvr{float:right;opacity:0}            
.msg:hover .pdvr{opacity:1}            
.clkg{font-size:11px;padding:10px;background:#efefef;-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;  
-moz-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;border-radius:0 0 3px 3px}            
.cs2{margin-top:3px;color:#E32F17;font-size:10px}            
.cs1{margin-top:3px;color:#2B2B2B;font-size:10px}            
.mchat{width:250px}            
.chtt{border-top:1px solid #e2e2e2}            
#mchatMsgF{margin:0!important;max-width:100%!important;min-height:auto!important;  
width:312px;padding:0 10px!important;height:36px!important;padding-right:53px!important;  
border:1px solid #fff;background:#fff;-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;  
-moz-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;border-radius:0 0 3px 3px;-webkit-box-sizing:  
border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;}            
#mchatBtn{position:absolute;top:-1200px;right:-1500px}            
#mchatAjax{background:#646464;position:absolute;right:-200px}            
.ch_sml{z-index:99999999;height:0;opacity:0;overflow:hidden;margin-top:-98px;right:0;position:absolute}            
.ch_smlin{width:157px;height:70px;background:#FFF;overflow:hidden;text-align:left;  
border:1px solid rgba(0,0,0,.2)}            
.ch_smlin img{padding-left:3px;padding-top:3px;float:left;cursor:pointer}            
.ch_smlin img:hover{opacity:.7}            
.smile_in:hover .ch_sml{height:85px;opacity:1;margin-top:-78px}            
.smile_in span{opacity:.5}            
.smile_in span:hover{opacity:.8}            
.smile_in{z-index:3;position:absolute;margin-left:284px}            
.smile_in span{display:inline-block;margin-top:9px;cursor:pointer;width:19px;height:19px;  
background:url(/chat_files/chat-sprite.png) -8px 0;opacity:.5}            
.otbv,.otbv:hover{color:#6A6A6A}            
.chatBubbles{display:table}            
.chatRight,.cBubbleLeft,.cBubbleRight{display:table-cell;vertical-align:top}            
.myBubble{margin-left:38px}            
.myBubble .cBubbleLeft{display:none}            
.myBubble .chatRight{background:#daeaf7!important}            
.myBubble .cBubbleRight{display:table-cell}            
.myBubble .chatInner{width:180px;color:#000}            
.chatRight{background:#f1f6fa;border:1px solid #c6d9e9;padding:5px}            
.cBubbleLeft{position:relative}            
.cBubbleLeft span,.cBubbleRight span{background:url(/chat_files/chat-sprite.png);width:8px;height:14px;position:absolute;top:7px}            
.cBubbleLeft span{background-position:0 0;right:-1px}            
.cBubbleRight{display:none;position:relative}            
.cBubbleRight .av{margin-left:10px;margin-right:0}            
.cBubbleRight span{background-position:0 -14px;left:-1px}            
#wrapper2{background:#FFF;width:290px;height:200px;overflow:auto}            
#scroller{text-align:left;width:270px;padding:0}            
#onlCountDate{display:none}            
.jspContainer{overflow:hidden;position:relative}            
.jspPane{position:absolute}            
.jspVerticalBar{position:absolute;top:0;right:0;width:4px;margin-bottom:5px;height:100%;background:transparent}            
.jspHorizontalBar{position:absolute;bottom:0;left:0;width:100%;height:4px;background:transparent}            
.jspVerticalBar *,.jspHorizontalBar *{margin:0;padding:0}            
.jspCap{display:none}            
.jspHorizontalBar .jspCap{float:left}            
.jspTrack{background:transparent;position:relative}            
.jspDrag{background:rgba(0,0,0,.4);position:relative;top:0;left:0;cursor:pointer}            
.jspDrag:hover{background:rgba(0,0,0,.6)}            
.jspDrag:active{background:rgba(0,0,0,.8)}            
.jspHorizontalBar .jspTrack,.jspHorizontalBar .jspDrag{float:left;height:100%}            
.jspArrow{background:#50506d;text-indent:-20000px;display:block;cursor:pointer}            
.jspArrow.jspDisabled{cursor:default;background:#80808d}            
.jspVerticalBar .jspArrow{height:16px}            
.jspHorizontalBar .jspArrow{width:16px;float:left;height:100%}            
.jspVerticalBar .jspArrow:focus{outline:none}            
.jspCorner{background:#eeeef4;float:left;height:100%}            
.sb1,.sb2{padding:0 4px}            
.msg+.msg{margin-top:9px}            
img[rel="usm"]{height:19px;width:19px;vertical-align:middle}


Vajadzīgās bildes ir Pielikumā!Pielikumi: Mini_ats.rar(112.2 Kb) · 8467591.png(43.2 Kb)


Ziņu rediģēja - DalVeR - Sestdiena, 22.08.2015, 13:01
Spanky
Datums: Sestdiena, 22.08.2015, 11:55 | Ziņa # 2
Grupa: Administrators
Foruma posti: 543
Reputācija: 88
[d ed]Tev CSS vietā ir nepareizs kods![/d ed]
DalVeR
Datums: Sestdiena, 22.08.2015, 13:00 | Ziņa # 3
Grupa: Bloķēts
Foruma posti: 24
Reputācija: 12
Quote Spanky ()
Tev CSS vietā ir nepareizs kods!

Tulīt izlabošu. Sajaucis biju.

Spanky
Datums: Sestdiena, 22.08.2015, 14:30 | Ziņa # 4
Grupa: Administrators
Foruma posti: 543
Reputācija: 88
Quote DalVeR ()
Tulīt izlabošu. Sajaucis biju.

Paldies! smile Šī čata skripta dēļ šeit foruma dizains tāds šķībs. Jāmēģina salabot... biggrin

Antikrists
Datums: Sestdiena, 22.08.2015, 17:40 | Ziņa # 5
Grupa: Lietotājs+
Foruma posti: 53
Reputācija: 14
O vēl labāks ka ir bijis redzēts smile
soony
Datums: Svētdiena, 23.08.2015, 11:15 | Ziņa # 6
Grupa: Lietotājs+
Foruma posti: 5
Reputācija: 4
Šitais ļoti līdzīgs tam kas ir manā lapā !!!
DalVeR
Datums: Svētdiena, 23.08.2015, 11:47 | Ziņa # 7
Grupa: Bloķēts
Foruma posti: 24
Reputācija: 12
Quote soony ()
Šitais ļoti līdzīgs tam kas ir manā lapā !!!

Tapēc ka šīs čats ir 3 versija, tev majaslapa ir 2 versija. smile

Forums » uCoz sistēma » Vizuālie skripti » Mini čata izskats v3
  • Lappuse 1 no 1
  • 1
Meklēšana: